COVID-19

Vážení zákazníci,
Na základe udelenej výnimky rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o vyhlásení núdzového stavu v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 bude naša prevádzka autoservisu fungovať pre zákazníkov v obmedzenom režime.
Bezpečnosť zákazníkov a našich zamestnancov je pre nás dôležitá, preto až do odvolania bude náš autoservis fungovať s nasledovnými opatreniami:

– Prednostne budeme prijímať zákazníkov objednaných telefonicky alebo mailom
– Každé vozidlo pri príjme, na požiadanie zákazníka, dezinfikujeme generátorom ozónu O3
– Prijímací technici, s ktorými prídete do kontaktu budú vybavený ochrannými pomôckami
– Pre potreby zákazníkov máme nachystaný prístroj s dezinfekčným antibakteriálnym gélom
– Zákazníkov budeme riešiť priebežne, prosíme o dodržiavanie bezpečného odstupu v prípade viacerých zákazníkov naraz

Prosíme našich zákazníkov o dodržiavanie nariadenia vlády SR a vstup do priestorov autoservisu len s ochranou tváre (minimálne s rúškom alebo šálom).
Zároveň žiadame zákazníkov o strpenie, nakoľko môže v týchto dňoch dochádzať k predĺženiu čakacích dôb doručenia náhradných dielov.
Veríme, že tieto opatrenia prispejú k bezpečnejšej návšteve nášho autoservisu.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky 0903 252 515 alebo mailom na info@matlovic.sk

+421 903 25 25 15
Matlovič © 2023